Gwarancja nie obejmuje wad produktu ani żadnych konsekwencji z tym związanych, jeśli powastały one w wyniku:

• zwykłego zużycia, wypadku, uszkodzenia mechanicznego;

• niewłaściwego użycia lub zaniedbania;

• niezapewnienia odpowiedniej i niezbędnej konserwacji;

• inwazji owadów lub pasożytów;

• nieprawidłowej lub niekompletnej instalacji;

• nieprzestrzegania instrukcji obsługi;

• użycia do celów innych niż te, do których Produkt jest przeznaczony;

• narażenia na wilgoć, ekstremalne warunki zewnętrzne, a także korozję, utlenianie, zanieczyszczenie żywnością, płynami albo produktami chemicznymi;

• nieautoryzowanych napraw;

• użycia niezatwierdzonych części lub materiałów, które nie zostały wyprodukowane, dostarczone lub zatwierdzone przez producenta Produktu;

• wadliwego działania lub uszkodzenia w wyniku pożaru, wyładowań atmosferycznych, powodzi, trzęsienia ziemi lub innych klęsk żywiołowych, nieoczekiwanych wypadków lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od producenta, firmy sprzedającej produkt lub autoryzowanego centrum serwisowego.

Gwarancyjne zgłoszenie serwisowe

Numer seryjny jest zwykle wydrukowany na ramce urządzenia lub na przycisku zasilania.

Opisz charakter usterki. Im bardziej szczegółowo to zrobisz, tym szybciej będziemy w stanie zidentyfikować i naprawić wadę / wady produktu.

Można przesyłać wiele plików jednocześnie. Dostępne formaty plików: jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, mp4. Pliki większe niż 100 MB można przesłać poprzez platformę przechowującą pliki (np. Wetransfer.com)

INFORMACJE O ZAKUPIE

Prześlij dokument zakupu. Kopia paragonu gotówkowego, wyciągu z karty bankowej, pokwitowania przekazu pieniężnego lub innego dokumentu płatności.

Wypełnij, jeśli zakupiłeś przedmiot przez Internet.

Dane kontaktowe

DOSTAWA DO SERWISU GWARANCYJNEGO

Przypominamy, że za usługę kurierską może zostać naliczona opłata.

Jeśli chcesz, aby kurier odebrał przesyłkę, wypełnij poniższe pola adresowe.

Ulica, numer i numer mieszkania.

Serwis techniczny może być płatny w następujących przypadkach:

- awaria powstała z przyczyn nieobjętych gwarancją;

- awaria spowodowana została nieprawidłowym montażem;

- nieumiejetności włączenia, uruchomienia lub innej konfiguracji Produktu przez klienta; klient nie jest w pełni zaznajomiony z właściwościami operacyjnymi urządzenia i jego użyciem.

W przypadku gwarancji obowiązują standardowe opłaty serwisowe.

Przed dokonaniem czynności serwisowych, klient jest informowany e-mailem o ich charakterze i szacowanym koszcie.

SKLEP Z ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI

Godziny pracy

I - V:  9.00 - 18.00

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania.